Algemene gegevens

Algemene gegevens en voorwaarden

 • Algemene voorwaarden
 • Toestemming Whatsapp (niet verplicht, wel handig)
 • Incassoformulier (niet verplicht, wel handig en goedkoper)
 • tarieven (prijzen) dojoka
 • Privacyreglement:
  Dojoka zal uw (email)adres nóóit doorgeven aan andere instanties, behalve als dat wetmatig geëist wordt of indien er een grote betalingsachterstand ontstaat waardoor er bijvoorbeeld een incassobureau moet worden ingeschakeld)
  Uw gegevens worden gebruikt voor de juiste verzekering, juiste informatie op diploma’s en voor wedstrijdinschrijvingen e.d., voor facturatie en voor de algemene ledeadministratie. Alléén indien u zich inschrijft via onze sportschool voor activiteiten, zoals wedstrijden, bij een andere vereniging/bedrijf, zullen alléén de relevante gegevens worden doorgegeven (naam, leeftijd, kyu-graad, gewicht, m/v/o, ervaringsgraad).
  Op foto’s voor onze social media/website zullen wij te allen tijde persoonsgegevens (van diploma bijv.) verwijderen en u(w kind) alléén herkenbaar in beeld brengen als u het daarmee eens bent.
 • Informatie:
  Wilt u informatie? Bel/app/mail dan met Winand op 06 4998 4994, of info@dojoka.nl of loop eens binnen op Dadelstraat 80.
 • Vertrouwenspersoon
  Respectvol en deugdelijk gedrag vinden wij zeer belangrijk en zelfs cruciaal voor ons vak/de sporten. Tegelijkertijd blijven de sporten die wij verzorgen ook contactsporten; wij raken elkaar aan, vangen elkaar op en nemen elkaar in de houdgreep.Mocht u iets willen bespreken dan hopen wij dat u na de les naar ons toe komt (eigenaren en/of de trainer).Is dat bezwarend voor u?
  Dan hebben wij een onafhankelijk contactpersoon gevraagd beschikbaar te zijn voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten.U kunt ons onafhankelijk contactpersoon benaderen via
  U mag er natuurlijk vanuit gaan dat alles netjes en vertrouwelijk behandeld wordt.
 • Vertrouwde medewerkers
  Al onze medewerkers beschikken over een recent VOG (verklaring omtrent het gedrag).