Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Dojoka is aangesloten bij Stichting Leergeld. Dat betekent dat àls jullie in aanmerking komen voor een vergoeding van het sporten van jouzelf/jullie kind, dat je dan (nagenoeg) gratis gebruik kunt maken van de faciliteiten van Dojoka!
Stichting Leergeld vergoedt dan een groot deel van de kosten (abonnementsgeld, kleding als nodig) waardoor het sporten voor ìeder kind/jeugdige mogelijk gemaakt wordt! Het inschrijfgeld en (optionele) kosten voor extra’s als een examen of wedstrijd komen wel voor rekening van de ouders/verzorgenden.

Kom ik/mijn kind daarvoor in aanmerking?
Hiervoor verwijzen we jullie graag naar https://www.leergeld.nl/eindhoven/. Hierop kun je de actuele informatie raadplegen. Kortweg kom je potentieel/waarschijnlijk in aanmerking als je voldoet aan de kenmerken:

  • Kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in Eindhoven
  • Het netto besteedbaar (gezins) inkomen is vergelijkbaar met de hoogte van een bijstandsuitkering of maximaal 120% daarvan

 

Wil je jezelf/je kind inschrijven bij Dojoka?
Dan dien je dus 2 dingen te doen:

  • Je vraagt bij Stichting Leergeld aan: willen jullie de rekening namens ons betalen om het sporten voor … mogelijk te maken?
  • Je schrijft je kind in bij Dojoka middels het standaard inschrijfformulier, zie pagina inschrijven